Konference „Jaunais ekonomikas modelis – pietiekamība, aprites ekonomika un institūcijas” [KONFERENCE ATCELTA]


Latvijas Ekonomistu asociācijas sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Liepājas Universitāti rīkota konference

Jaunais ekonomikas modelis –
pietiekamība, aprites ekonomika un institūcijas

Konference notiks 2020. gada 17. aprīlī

Valstī koronavīrusa COVID – 19 ietekmē ieviestās sociālās distancēšanās mēru  dēļ, konferences norise tiek atcelta!

Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās Akadēmijas laukumā 1.

Dalība konferencē ir bez maksas. Konference notiks latviešu valodā.

Uzrunā Latvijas tautai Vecgada vakarā Latvijas prezidents Egils Levits teica šādus vārdus: “Jauns ekonomikas modelis, kas celtu godā pietiekamību kā vērtību, nevis nežēlīgu dzīšanos pēc pārtēriņa. Tas nozīmē jaunu uzvedību patēriņā, citu attieksmi sociālā laukā, jaunus ikdienas paradumus gan katram no mums personīgi, gan valstīm un citiem globālajiem spēlētājiem. To pieprasa solidaritāte ar veselo saprātu, ar mūsu veselību, ar paaudzēm, kas nāks pēc mums, un ar visu dzīvo dabu.”

Ir acīmredzami, ka prezidenta pieminētā jaunā uzvedība gan cilvēkiem, gan valstīm, ir
kļuvusi par neizbēgamu nepieciešamību, lai kāda būtu mūsu individuālā attieksme pret to. Ik nedēļu pasaules notikumi liecina, ka šādas izmaiņas ir neizbēgamas.

Konferencē ir paredzēts diskutēt par jauno, uz patiesām vērtībām un pietiekamību balstīto ekonomikas modeli, kurš kā nepieciešamu, bet ne pietiekamu sastāvdaļu ietver sevī aprites ekonomiku un institūcijas – sabiedriski pieņemamu uzvedības veidu, kas ierobežo indivīda darbību.

Aicinām piedalīties šajā konferencē.

Lūdzam informēt par šo konferenci arī Jūsu kolēģus.

Konferences programma un precīza informācija par konferences vietu un laiku tiks paziņota aprīļa sākumā. Vairāk informācijas: e-pasts ivars.brivers@inbox.lv


Foruma organizācijas komitejas vārdā:

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja

- Raita Karnīte, Dr.oec. LZA īstenā locekle,

Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs

- Ivars Brīvers, Dr.oec.,

Liepājas Universitātes Aprites ekonomikas centra vadītāja

- Lilita Ābele

pietiekamība, aprites ekonomika un institūcijas,

LEA forums: „Latvijas valsts, zeme un tauta – atskats pagātnē ar skatu uz nākotni”


Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar
Latvijas Zinātņu akadēmiju
un Lutera Akadēmiju
rīko forumu

„Latvijas valsts, zeme un tauta – atskats pagātnē ar skatu uz nākotni”

kas veltīts latviešu teologa, ekonomista un demogrāfa Kārļa Baloža priekšlasījumam
Nacionālajā teātrī 1918. gada 22. decembrī

Forums notiks 2018. gada 14. decembrī
Rīgā, Lutera Akadēmijā Alksnāja ielā 3.

Dalība forumā ir bez maksas. Forums notiks latviešu valodā.

Pasākuma programma

Prezentācijas materiāli:

1) Sneps-Balodis

2)Zvidrins-Balodis

3)Krumins-Balodis

4)Brivers-Balodis

2016.gada LEA biedru saraksts

2016.gada LEA biedru saraksts

LEA biedri-2016a

8. ikgadējā starptautiskā konference “Racionalitāte, institūcijas un morāle ekonomikā”

Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Sociālās Tirgus ekonomikas Institūtu rīko 8. ikgadējo starptautisko konferenci

“Racionalitāte, institūcijas un morāle ekonomikā”


Konference notiks 2017. gada 29. septembrī, no plkst.11.00-15.30, LZA Senāta zālē, Rīgā. Konferences darba valodas: angļu un latviešu.

Aicinām piedalīties šajā konferencē, kurā ir paredzētas plašas diskusijas par konferences priekšmetu, piedaloties arī kolēģiem no citām valstīm. Lūdzam informēt par šo konferenci arī Jūsu kolēģus.

Piedalīšanās konferencē ir bez dalības maksas.

Pieteikšanās konferencei ir līdz 2017. gada 10. septembrim. Lūdzam atsūtīt savas uzstāšanās tēzes Word formātā līdz 400 vārdiem uz e-pasta adresi abrivere@.td.lv.

Informācija par konferenci tuvākajā laikā būs pieejama asociācijas mājas lapā: http://leaekonomisti.lv . Līdz tam laikam saziņai varat izmantot e-pasta adresi abrivere@.td.lv .

Konferences organizācijas komitejas vārdā:

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja – Raita Karnīte, Dr.oec. LZA īstenais loceklis, Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs – Ivars Brīvers, Dr.oec., profesors.

Seminārs-diskusija

LEA seminārs-diskusija: Zināšanu tirgus Latvijā

Labdien, cien. LEA biedri!

Aicinu Latvijas Ekonomistu asociācijas biedrus uz semināru – diskusiju par tematu “Zināšanu tirgus Latvijā”.

Diskusija notiks šī gada 21.oktobrī plkst.16.00 Ekonomikas un kultūras augstskolā Lomonosova ielā 1/5, 103.auditorijā.

Ar cieņu, Dr.oec. Aija Sannikova

LEA biedri 2016_oktobris

LEA biedri-2016a

Latvijas Ekonomistu asociācijas 7. ikgadējās konferences “Ekonomikas teorijas loma tautsaimniecībā, vadībzinībās, finansēs un uzņēmējdarbībā” programma / Program of the 7th Annual International Conference of the Latvian Economic Association

Latvijas Ekonomistu asociācijas 7. ikgadējās konferences “Ekonomikas teorijas loma tautsaimniecībā, vadībzinībās, finansēs un uzņēmējdarbībā” izziņo konferences programmu.
Laipni lūdzam referentus iesniegt prezentāciju un/vai rakstu ievietošanai LEA mājas lapā sūtot uz e-pasta adresi: tamara.grizane@inbox.lv

We are glad to announce the 7th Annual International Conference of Latvian Economic Association under the topic “The Role of Economic Theory in Economy, Management, Finance and Business” Conference Program
We kindly ask the participants to submit the presentation and /or the article for publication in the LEA website by sending it to the following e-mail: tamara.grizane@inbox.lv

Call for Applications 7th Annual International Conference “The Role of Economic Theory in Economy, Management, Finance and Business”

Latvian Economic Association in cooperation with the Department of Human and Social Sciences of the Latvian Academy of Sciences and Polish Economic Society Branch in Szczecin organizes the 7th Annual International Conference of Latvian Economic Association

The Role of Economic Theory in Economy, Management, Finance and Business”

On behalf of the Latvian Economic Association, we invite you to the Annual International Conference of the Association.
Time of the conference September 23
Place: Riga, Latvia
Working languages of the conference: English and Latvian.
Conference participation fee: none

Application should be sent to abrivere@td.lv until deadline September 3, 2016 containing a short annotation (no more than 400 words) of your presentation. For any other questions related to the conference please use the e-mail address: abrivere@td.lv .

We look forward to your participation, and ask for your kind contribution by sharing the information about the conference to other colleagues. The conference release is available here.

On behalf of the members of the conference organizing committee:

Head of the Department of Human and Social Sciences of the Latvian Academy of Sciences
- Raita Karnīte, Dr.oec., full right member

Vice President of the Board of Polish Economic Society Branch in Szczecin
- Magdalena Ziolo, Dr.oec., professor

Chair of the Board of the Latvian Economic Association
- Ivars Brīvers, Dr.oec., professor

Izsludināta pieteikšanās 7. ikgadējai starptautiskai konferencei “Ekonomikas teorijas loma tautsaimniecībā, vadībzinībās, finansēs un uzņēmējdarbībā”

Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļu un Polijas Ekonomistu asociācijas Ščecinas nodaļu rīko 7. ikgadējo starptautisko konferenci Ekonomikas teorijas loma tautsaimniecībā, vadībzinībās, finansēs un uzņēmējdarbībā

Konferences norises laiks: 2016. gada 23. septembris
Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās Rīgā, Akadēmijas laukumā 1
Konferences darba valodas: angļu un latviešu
Dalība konferencē ir bez maksas!

Aicinām visus interesentus piedalīties šajā konferencē, kurā tiks spriests par Latvijā un citur pasaulē valdošo attieksmi pret ekonomikas teoriju, tai skaitā izglītības jomā. Konferencē ir paredzēts par to plaši diskutēt, piedaloties arī kolēģiem no citām valstīm.

Pieteikšanās konferencei atvērta līdz 2016. gada 3. septembrim. Konferencei  iespējamspieteikties, rakstot  uz e-pasta adresi abrivere@td.lv ar pievienotu pielikumu – plānotās uzstāšanās tēzes Word formātā (.docx) līdz 400 vārdiem.

Pasākuma relīze pieejama šeit.

Lūdzam informēt par šo konferenci arī Jūsu kolēģus un citus interesentus!

Konferences organizācijas komitejas vārdā:

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja
- Raita Karnīte, Dr.oec. LZA īstenais loceklis

Polijas Ekonomistu asociācijas Ščecinas nodaļas viceprezidente
- Magdalena Ziolo, Dr.oec., profesore

Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs
- Ivars Brīvers, Dr.oec., profesors

Banku augstskolā notiks lekcija-diskusija: Vācijas pieredze

Godātie Latvijas Ekonomistu asociācijas biedri un citi interesenti!

Trešdien, 27. aprīlī, plkst.18.00

Banku augstskolā notiks lekcija-diskusija

Vācijas pieredze

(Volksbanken, Raifessenbanken)

(lektors Ķelnes Universitātes profesors Kārlis Āboliņš)

Lekcijā tiek aicināti piedalīties visi interesenti