Latvijas Ekonomistu asociācija

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 161 , LV-1013

lea@leaekonomisti.lv

LEA ir atverts konts Swedbankā
Konta numurs: LV77 HABA 0551 0350 853 74
Latvijas Ekonomistu asociācijas reg. nr.40008136577
.
.
.
Par informācijas ievietošanu leaekonomisti.lv (kopš 2015.gada marta) atbild Tamāra Grizāne, saziņai izmantot e-pasta adresi: tamara.grizane@inbox.lv

LEA biedru adreses

2015.gada 10.janvārī apstiprināta jaunā valde turpmākajam periodam:

Valdes priekšsēdētājs Dr.Uģis Zālītis

Valdes priekšsēdētāja vietnieks Dr. Ivars Brīvers

Valdes locekļi:

Ieva Bruksle

Sandra Gusta

Tamāra Grizāne

Kristaps Lešinskis

Dainis Zelmenis

APSVEICAM!

UZZIŅAI: 5. decembra LEA pilnsapulcē kvoruma trūkuma dēļ Valdes vēlēšanas netika sarīkotas. Tika nolemts tās sarīkot, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, aizpildot biļetenus un nosūtot tos pa e-pastu. Atbilstoši Statūtiem, Valdē ir jābūt septiņiem locekļiem. Uz Valdi bija pieteikušies septiņi kandidāti

Valdes priekšsēdētājs līdz 2015.g.10.janvārim

Ivars Brīvers, Dr.

Valde no 22.04.2012. – 24.04.2013.:

Ivars Brīvers, valdes priekšsēdētājs, 29463651, abrivere [pie] td.lv
Sandra Gusta, Dr., sekretāre, 29586012, sandra.gusta[pie] llu.lv
Ieva Bruksle, preses sekretāre, atbildīga par ārējiem sakariem, 29404321, ieva.bruksle [pie] gmail.com
Kristaps Lešinskis, atbildīgais par darbu ar jaunajiem biedriem, 29722195, kristaps.lesinskis [pie] ba.lv
Irēna Krustozoliņa, finanšu pārzine, 26316197, irena.krustozolina [pie] inbox.lv
Gints Turlajs, atbildīgais par sadarbību ar citām organizācijām, 29409509, gints.turlajs [pie] gmail.com
Andrejs Jakobsons, atbildīgais par starptautisko sadarbību, 29579180, andrejs [pie] biceps.org

Pārējie dibinātāji

Dzintra Atstāja, Dr.         29412245 dzintra.atstaja [pie] gmail.com         (valdē 2010-2012 un 2013-2014)
Margarita Dunska, Dr.    29488003 margarita.dunska [pie] lu.lv            (valdē 2009-2012)
Irīna Čurkina                   26895752, darbā- 67222830 irinac [pie] lza.lv  (valdē 2009/2010)
Sarmīte Jēgere, Dr.          29159054 sarmite_jegere [pie] inbox.lv
Raita Karnīte, Dr.            29411607 raita [pie] epc.lv
[Jānis Liepiņš, Dr.]
Edgars Voļskis, Dr.         29234522, darbā- 67038000 edgars.volskis [pie] inbox.lv    (valdē 2009/2010)

Pārējie biedri

Aina Dobele, Dr.                  aina.dobele [pie] llu.lv
Aleksandrs Fedotovs, Dr.  alexandrfedotov [pie] yahoo.co.uk
Kristīne Gorbunova        kristine.gorbunova [pie] rtu.lv
Aija Graudiņa, Dr.           aija.graudina [pie] ba.lv
Uģis Zālītis, Dr.                ugis.zalitis [pie] ba.lv
Inta Kulberga, Dr.            inta.kulberga [pie] rpiva.lv
Anna Ābeltiņa, Dr.           annaa [pie] btv.lv
Rosita Zvirgzdiņa, Dr.     rosita [pie] turiba.lv
Jolanta Brilte                     jolanta [pie] turba.lv
Iveta Liniņa                        iveta.linina [pie] turiba.lv
Jānis Ieviņš, Dr.               janis.ievins [pie] rtu.lv
Dainis Zelmenis, Dr.       Dainis-Zelmenis [pie] rsu.lv
Inga Šīna, Dr.                    inga.shina [pie] gmail.com
Tereza Korsaka                 tereza.korsaka [pie] ba.lv
Vita Zariņa, Dr.                vitaz [pie] turiba.lv
Jeļena Sulojeva, Dr.        jelena.rtu [pie] inbox.lv
Agita Līviņa, Dr.              agita.livina [pie] va.lv
Aigars Plotkāns                aigars.plotkans [pie] va.lv
Ģirts Atslēga                      girts_atslega [pie] inbox.lv
Astra Emsiņa, Dr.            astra.auzina [pie] inbox.lv
Inna Dovladbekova, Dr. inna.dovladbekova [pie] rsu.lv
Iluta Berzina, Dr.          iluta.berzina [pie] va.lv,
Ģirts Lapiņš                   girts.lapins [pie] gmail.com,
Kārlis Litaunieks          litaunieks.karlis [pie] gmail.com.
Inese Mavļutova, Dr.   inese.mavlutova [pie] ba.lv
Tamāra Grizāne, Dr.   tamara.grizane [pie] inbox.lv
Raja Kočanova, Dr.     kocanova[pie] inbox.lv

P.S. [pie] nomaināms ar @ simbolu.

Speech by M. Nicolas Sarkozy

SPEECH BY M. NICOLAS SARKOZY

PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC

40th World Economic Forum

Davos – Wednesday, January 27, 2010

(more…)

Selection of Quotes from Small Is Beautiful

Selection of Quotes from Small Is Beautiful

Ernest Friedrich Schumacher (more…)

Principles of Political Economy

From Principles of Political Economy (1848)

by John Stuart Mill

(more…)

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes,

Economic Possibilities for our Grandchildren

(1930)*

(more…)

Economic growth no longer possible for rich countries

Economic growth no longer possible for rich countries, says new research

25 January 2010 (more…)

A Steady-State Economy

Sustainable Development Commission, UK (April 24, 2008)

A Steady-State Economy

A failed growth economy and a steady-state economy are not the same

thing; they are the very different alternatives we face.

Herman E. Daly

School of Public Policy

University of Maryland

College Park MD 20742 USA

(more…)

Steady-state economics

STEADY-STATE ECONOMICS

By Herman Daly

From A Catechism of Growth Fallacies, 1991

Chapter 5: A Catechism of Growth Fallacies (more…)

The economics of the coming spaceship earth

THE ECONOMICS OF THE COMING SPACESHIP EARTH

By Kenneth E. Boulding, 1966 (more…)