Pēc diskusijas “Inovācijas un nākotne” 8. decembrī.

Annas Ābeltiņas prezentācija ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA UN INOVĀCIJA