Konferences materiāli

Turpinājumā būs 2011. gada 4. un 5. marta konferences dalībnieku prezentācijas.

LEA “Society, Environment and Sustainability of Business” (ppt, 124.5 KB)

Ieva Nartiša “Stratēģiski veidota partnerība” (pdf, 613.2 KB)

Inga Šīna “Rietumu bankas labdarības fonds” (ppt, 581.0 KB)

Dzintra Atstāja “Vides un ilgtspējīgas attīstības izglītība Latvijā” (pdf, 1.0 MB)

Kristina Jociute “Global Human Green Being: should be taken conscious action” (abstract, pdf, 36.8 KB)

Global Human Green Being: should be taken conscious action!” (presentation, pdf, 1.3 MB)

Jānis Brizga “Sustainable consumption – main driving forces and instruments” (pdf, 843.1 KB)

Andrejs Jakobsons “2008-2010 in Latvia: some macroeconomic issues revisited” (ppt, 245.0 KB)

Sandra Gusta un Valērijs Skribāns “Būvniecība kā vides ilgtspējīgas attīstības un saglabāšanas nosacījums” (pdf, 834.7 KB)

Raita Karnīte “Society, Environment and Sustainability of Business” (ppt, 503.5 KB)

Ilona Dubra “OECD innovation strategy content analysis and implementation opportunities” (ppt, 603.5 KB)

Harald Hagemann “Capitalist Development, Innovations, Business Cycles and Unemployment: Joseph Alois Schumpeter and Emil Hans Lederer” (ppt, 693.0 KB)

Ivars Brīvers “Is there a universal Management science and universal Economics in the World?” (ppt, 1.1 MB)

Ieva Bruksle “Izaugsme un cenu mainības īpatnības Latvijā” (ppt, 977.5 KB)

Margarita Dunska “Finanšu un ekonomisko krīžu mijiedarbība” (ppt, 1.4 MB)

Inese Dāvidsone “Kas regulē sabiedrības attīstības tempu – nauda vai labklājība?” (pps, 70.0 KB)