“Izaugsme ekonomikā. Kā uz to skatās”

Ivars Brīvers, intervija Latvijas Avīzē 2011. gada 31. martā.

“Par inovācijām, augstu pievienoto vērtību, zemeņu torti un franču vīnu”

Ivars Brīvers, Latvijas Avīze