10. novembra diskusijas materiāli

Ivars Brīvers, XXI gadsimts – vai notiek ekonomikas paradigmas maiņa?