Konferences materiāli

2012. gada 13. aprīļa 3. ikgadējās starptautiskās LEA konferences “Ekonomikas attīstības alternatīvie ceļi” dalībnieku prezentācijas.

Gints Turlajs “Industrial policy 3.0“, (pdf, 268 KB)

Agita Līviņa “Otro māju ilgtspējas nozīme vietas attīstībā un tūrisma nozarē“, (pdf, 1,9 MB)

Sandra Gusta “Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums būvniecības publisko iepirkumu konkursos kā ilgtspējīgas attīstības nosacījums“, (pdf, 164,1 KB)

Ilona Dubra “Cilvēkkapitāla, sadarbība ar universitātēm, kultūras, tirgus orientācijas, P&A, valsts politikas ietekme uz inovāciju izveidošanu “, (pdf, 1,1 MB)

Natālija Cudečka-Puriņa “Evaluation of Economic instruments for involvement of individuals in Regional waste management system“, (pdf, 507,1 KB)

Iluta Bērziņa “Latvijas Nacionālo parku (NP) atbalstīta tūrisma ekonomiskie ieguvumi“, (pdf, 1,5 MB)

Ieva Bruksle “Cenu veidošanas specifika Latvijas uzņēmējdarbības vidē“, (pdf, 543,8 KB)

Aigars Plotkāns “Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls.“, (pdf, 31,8 KB)

Dainis Zelmenis “Valsts loma tirgus ekonomikā: mūsdienu teorija un prakse“, (pdf, 154,2 KB)

Santa Babauska “Veselības aprūpes nozares uzņēmumu konkurētspēja un to noteicošie rādītāji“, (pdf, 964,2 KB)

Andrejs Zlobins “Monetārā sistēma stacionāra stāvokļa ekonomikā“, (pdf, 396,8 KB)

Ivars Brīvers “Manipulācijas ar skaitļiem par Latvijas ekonomiku un tās patiesais stāvoklis“, (pdf, 231,7 KB)

I. Brīvera prezentācija KDS konferencē 14. aprīlī “Celso Monteiro Furtado: Global Capitalism and Independence of National States“, (pdf, 271,5 KB)