Kārļa Baloža grāmatas

LATVIJAS IZVEIDOŠANA (Individuālā un sociālā Latvija), K. Balodis -1919

LATVIJAS SAIMNIECĪBA PIE SPĒJĪGAS UN PIE NESPĒJĪGAS VALDĪBAS, K. Balodis -1928