Notikumi maijā

Piektdien, 10. maijā LEA Valdes sēdē tika apkopoti Valdes vēlēšanu rezultāti. Tika saņemti 24 biļeteni, no kuriem par derīgiem tika atzīti 22 biļeteni. Ar balsu vairākumu Valdē ir ievēlēti Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers, Ieva Bruksle, Sandra Gusta, Andrejs Jakobsons, Irēna Krustozoliņa un Kristaps Lešinskis.

Banku augstskolas studentam Andrim Valdemāram par uzstāšanos LEA konferencē ir piešķirta 50 latu prēmija (jauno pētnieku sekcijas labākajiem darbiem ir paredzētas prēmijas).

24. maijā pulksten 17.00 Banku augstskolā 205. telpā notiks publiska diskusija par tēmu “Lokālie vērtībnieki (lokālās valūtas)”. Ar priekšlasījumu uzstāsies banku ekonomikas profesors Kārlis Āboliņš no Luksemburgas. Tam sekos diskusija. Šī tēma, par kuru Latvijā tikpat kā netiek runāts, pasaulē kļūst aizvien populārāka, un var tikt uzskatīta kā viens no alternatīvajiem risinājumiem pasaules finanšu sistēmas problēmām. Paredzētais pasākuma laiks – līdz 19.00.

27. maijā pulksten 18.00 Banku augstskolā konferenču zālē notiks filmas “Laimes ekonomika” (Economics of Happiness) noskatīšanās. Filma ir angļu valodā – tajā tiek spriests par alternatīviem pasaules ekonomikas attīstības ceļiem. Pēc tam – no 19.30 lidz 21.00 notiks diskusija – viedokļu cīņa starp uzņēmēju ekonomistu Vilni Zakrevski un Banku augstskolas profesoru ekonomistu Ivaru Brīveru. Diskusijā apspriežamie jautājumi – kā izprast ekonomikas mērķi? Vai var būt attīstība bez izaugsmes un izaugsme bez attīstības? Globalizācija un lokalizācija – kas rada labvēlīgākus apstākļus labklājībai? Stingrā stāvokļa (steady-state) ekonomika – vai tāda ir iespējama? Pēc tam diskusijā varēs iesaistīties visi interesenti.