LEA konferences materiāli

2014. gada 4. aprīlī Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļu un Biznesa augstskolu „Turība” rīkoja Kārļa Baloža 150 gadu jubilejai veltīto konferenci “Ekonomikas zinātnes loma sociālās vides veidošanā un uzņēmējdarbībā”. Šeit pieejamas dalībnieku prezentācijas:

I. Bruksle “Cena kā ekonomiska kategorija“, (pdf, 230 KB)

I. Dovladbekova “Vai Latvijā ir beigusies ekonomiskā krīze? Latvijas iedzīvotāju viedokļa analīze.”, (pdf, 578 KB)

S. Gusta “Traģēdija Zolitūdē – Ekonomikas mācību stunda mūsdienu sabiedrībai“, (pdf, 1,11 MB)

A. Līviņa “Vai vasaras skolas organizēšana sniedz labumu augstskolai, reģionam“, (pdf, 160 KB)

I. Prūsis “Sociālisms – cilvēces nākotnes perspektīva“, (pdf, 143 KB)

A. Šarova “Gaujas NP klastera tūrisma uzņēmumu inovācijas izvērtējums, SKI Vidzeme piemērs“, (pdf, 11,9 MB)

J. Sliece “Esošās ekonomikas paradigmas pamatproblēmas un to saistība ar morāli un ilgtspējīgas attīstības jēdzienu“, (pdf, 421 KB)

M. Šneps-Šnepe “Uz 20. gadsimtu atskatoties: no Kārļa Baloža līdz Lindonam Larušam“, (pdf, 309 KB)

V. Zariņa “Uzņēmējdarbības vide Latvijā un sievietes loma tajā“, (pdf, 260 KB)

D. Zelmenis “Latvijas valsts ekonomiskā politika Zolitūdes traģēdijas kontekstā“, (pdf, 125 KB)

R. Zvirgzdiņa “Valsts tautsaimniecības izaugsme – piensaimniecību darbības intensifikācijas sociāli ekonomiskais, politiskais un ekoloģiskais ietvars“, (pdf, 502 KB)