Inovatīvi risinājumi augstskolu programmas uzņēmējdarbības apmācības procesu attīstības veicināšanai

[12.05. papildināts ar konferences programmu]

RPIVA Uzņēmējdarbības katedra un Latvijas Ekonomistu asociācija, šā gada 16.
maijā plkst. 11.00
, rīko konferenci “INOVATĪVI RISINĀJUMI AUGSTSKOLU
PROGRAMMAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS APMĀCĪBAS PROCESU ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI”.

Darba kārtībā sekojoši jautājumi:
1. Problēmas uzņēmējdarbības speciālistu sagatavošanā;
2. Inovatīvi studiju kursi vai inovatīvas apmacību metodes;
3. Problēmas, grūtības inovāciju ieviešanā;
4. Izglītības politika, prakse un pētnieciskā darbība;
5. Mūsdienu zinātne un izglītība: jaunas realitātes un zinātniski lēmumi;
6. Aktuāli zinatniskie pētījumi: ekonomika, vadība, grāmatvediba.

Plašāka informācija pielikumā.

Konferences programma