LEA konference 2015. gada 8. maijā

Gadskārtējā starptautiskā LEA konference notiks 2015. gada 8. maijā Rīgas Stradiņa universitātē

Atbildīgais un kontaktpersona: Dainis Zelmenis