Call for Applications 7th Annual International Conference “The Role of Economic Theory in Economy, Management, Finance and Business”

Latvian Economic Association in cooperation with the Department of Human and Social Sciences of the Latvian Academy of Sciences and Polish Economic Society Branch in Szczecin organizes the 7th Annual International Conference of Latvian Economic Association

The Role of Economic Theory in Economy, Management, Finance and Business”

On behalf of the Latvian Economic Association, we invite you to the Annual International Conference of the Association.
Time of the conference September 23
Place: Riga, Latvia
Working languages of the conference: English and Latvian.
Conference participation fee: none

Application should be sent to abrivere@td.lv until deadline September 3, 2016 containing a short annotation (no more than 400 words) of your presentation. For any other questions related to the conference please use the e-mail address: abrivere@td.lv .

We look forward to your participation, and ask for your kind contribution by sharing the information about the conference to other colleagues. The conference release is available here.

On behalf of the members of the conference organizing committee:

Head of the Department of Human and Social Sciences of the Latvian Academy of Sciences
- Raita Karnīte, Dr.oec., full right member

Vice President of the Board of Polish Economic Society Branch in Szczecin
- Magdalena Ziolo, Dr.oec., professor

Chair of the Board of the Latvian Economic Association
- Ivars Brīvers, Dr.oec., professor

Izsludināta pieteikšanās 7. ikgadējai starptautiskai konferencei “Ekonomikas teorijas loma tautsaimniecībā, vadībzinībās, finansēs un uzņēmējdarbībā”

Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļu un Polijas Ekonomistu asociācijas Ščecinas nodaļu rīko 7. ikgadējo starptautisko konferenci Ekonomikas teorijas loma tautsaimniecībā, vadībzinībās, finansēs un uzņēmējdarbībā

Konferences norises laiks: 2016. gada 23. septembris
Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās Rīgā, Akadēmijas laukumā 1
Konferences darba valodas: angļu un latviešu
Dalība konferencē ir bez maksas!

Aicinām visus interesentus piedalīties šajā konferencē, kurā tiks spriests par Latvijā un citur pasaulē valdošo attieksmi pret ekonomikas teoriju, tai skaitā izglītības jomā. Konferencē ir paredzēts par to plaši diskutēt, piedaloties arī kolēģiem no citām valstīm.

Pieteikšanās konferencei atvērta līdz 2016. gada 3. septembrim. Konferencei  iespējamspieteikties, rakstot  uz e-pasta adresi abrivere@td.lv ar pievienotu pielikumu – plānotās uzstāšanās tēzes Word formātā (.docx) līdz 400 vārdiem.

Pasākuma relīze pieejama šeit.

Lūdzam informēt par šo konferenci arī Jūsu kolēģus un citus interesentus!

Konferences organizācijas komitejas vārdā:

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja
- Raita Karnīte, Dr.oec. LZA īstenais loceklis

Polijas Ekonomistu asociācijas Ščecinas nodaļas viceprezidente
- Magdalena Ziolo, Dr.oec., profesore

Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs
- Ivars Brīvers, Dr.oec., profesors