Categories
Citi raksti

Kārļa Baloža grāmatas

LATVIJAS IZVEIDOŠANA (Individuālā un sociālā Latvija), K. Balodis -1919 LATVIJAS SAIMNIECĪBA PIE SPĒJĪGAS UN PIE NESPĒJĪGAS VALDĪBAS, K. Balodis -1928

Categories
Citi raksti

Nolikums par biedru iestāšanos Latvijas Ekonomistu asociācijā, izstāšanos un izslēgšanu, un par biedra maksām

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura profesionāli darbojas ekonomikas jomā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu (skat. pielikumu). Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem […]

Categories
Citi raksti

Steady-state economics

STEADY-STATE ECONOMICS By Herman Daly From A Catechism of Growth Fallacies, 1991 Chapter 5: A Catechism of Growth Fallacies

Categories
Citi raksti

A Steady-State Economy

Sustainable Development Commission, UK (April 24, 2008) A Steady-State Economy A failed growth economy and a steady-state economy are not the same thing; they are […]