Latvijas Ekonomistu asociācija

[email protected]

LEA  konta numurs: LV77 HABA 0551 0350 853 74

Latvijas Ekonomistu asociācijas reg. nr.40008136577

Par informācijas ievietošanu leaekonomisti.lv atbild Tamāra Grizāne, saziņai izmantot e-pasta adresi: [email protected]

LEA valde

Valdes priekšsēdētāja

Valdes priekšsēdētājas vietniece

Valdes locekļi

Dibinātāji (2009)

Dzintra Atstāja

Margarita Dunska

Irina Čurkina

Kristīne Gorbunova

Sarmīte Jēgere

Andrejs Jākobsons

Raita Karnīte

Irēna Krustozoliņa

Kristaps Lešinskis

Edgars Voļskis

Jānis Liepiņš

Ivars Brīvers