Banku augstskolā notiks asociācijas pilnsapulce Darba kārtībā

Godātie Latvijas Ekonomistu asociācijas biedri!

Trešdien, 27. aprīlī, plkst.16.30

Banku augstskolā notiks  asociācijas pilnsapulce

Darba kārtībā

  1. Pirms pilnsapulces notiks biedru pārreģistrācija*.
  2. Asociācijas turpmākās darbības apspriede (ziņojumi un diskusija par problēmām un iespējām)
  3. Jaunas Valdes vēlēšanas

*Tiem, kuri nevarēs ierasties uz pilnsapulci, bet vēlēsies turpināt savu darbību asociācijā, tiks izsūtīts lūgums līdz noteiktam laikam paziņot savu lēmumu uz norādīto e-pasta adresi un aizpildīt jaunā parauga anketu, kura pašlaik tiek gatavota.

LEA Valdes priekšsēdētājs: Ivars Brīvers

LEA ikgadejā konference

LEA ikgadēja konference

2015.gada 8.majis

Prezentācijas

Aigars Plotkāns. Radošā ekonomika Latvijā.

Andrejs Jēkabsons.  Latvijas Banku nozare 2004.-2013.g.

Julija Melnikova. Jelena Zaščerinska.  Integration of Enterpreneurship into Education Sciences in the Baltic States.

Ieva Bruksle. Cenu veidošanas procesu vadība mūsdienu mainīgajā biznesa vidē..

Tamāra Grizāne. Tūrisma uzņēmejdarbības vide īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

PASAULES LATVIEŠU EKONOMIKAS UN INOVĀCIJU FORUMS

Foruma mērķis ir Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā stiprināt sadarbību starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem profesionāļiem Latvijā un pasaulē, veicināt zināšanu pārnesi un finanšu kapitāla piesaisti Latvijai.
Pielikumā pievienota preses relīze, kur varat iepazīties ar sīkāku informāciju!
PLEIF 2015 Preses relize

WLEIF_2015 Press_Release

Sekojiet līdzi informācijai mājas lapā: www.ieguldilatvija.lv
Reģistrēšanās forumam: http://www.amiando.com/ieguldilatvija.html
Foruma Facebook lapa: https://www.facebook.com/events/395453220638016/

LEA valdes priekšsēdētājs Uģis Zālītis.

Asoc. prof. Daiņa Zelmeņa (Dainis.Zelmenis@rsu.lv) aicinājums.

RSU Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā notiks diskusija

„ Par progresīvo IIN un tā ieviešanas Latvijā nepieciešamību”

Diskusijas laiks: 22. 05., plkst. 11:30

Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

Kabinets: C korpusa 2. Stāvā

Visi interesenti laipni gaidīti.

Sveiki!

Šī gada 21.maijā Mazajā ģildē (Amatu iela 3/5) notiks šīs sezonas lekciju cikla “Domāsim kopā” pēdējā lekcija!
Tā notiks ceturtdien 21. maijā plkst. 18. 30
Ar lekciju “Nepieradināts ekonomista skatījums uz pilsoņa un valsts lomu Latvijas attīstībā” uzstāsies Saeimas deputāts, Banku augstskolas profesors Dr. oecIvars Brīvers
Ieejas – brīva. Tiekat aicināti informēt interesentus!

Lekcijas ieraksts būs pieejams portālā atjaunotne.lv sadaļā “Domāsim kopā!”

Ar cieņu,
Dr. sc. admin., Andrejs Mūrnieks

LEA 6.ikgadējā konference “Biznesa vadība un mūsdienu ekonomiskā vide” DARBA KĀRTĪBA

Dārgie draugi un kolēģi!

Nosūtam Jums “Latvijas Ekonomistu asociācijas  6. ikgadējās starptautiskās konferences” PROGRAMMA.

Konference notiks  2015. gada 8. maijā Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16). Konferences sākums plkst. 11:00 (RSU Senāta zālē)

Tiekat aicināti informēt arī savus kolēģus un citus interesentus par iespēju vērot klātienē šo konferenci.

Latvijas Ekonomistu asociācija (LEA) organizē ikgadējo konferenci sadarbībā ar RSU Eiropas studiju fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedru.

LEA veicina jauno pētnieku (bakalaura un maģistra līmeņa studentu) piedalīšanos konferencē. Labākajiem jaunajiem pētniekiem tiks piešķirtas prēmijas.

precizēta informācija par ikgadējo konferenci

Latvijas Ekonomistu asociācijas 6. ikgadējā konference

“Biznesa vadība un mūsdienu ekonomiskā vide” Rīga, 2015. gada 8. maijs

Dārgie draugi un kolēģi!

Latvijas Ekonomistu asociācijas vārdā nosūtam Jums sākotnējo informāciju par asociācijas ikgadējo starptautisko konferenci, kas notiks Rīgā, 2015. gada 8. maijā Rīgas Stradiņa universitātē sadarbībā ar RSU Eiropas studiju fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedru. Tiekat aicināti piedalīties šajā konferencē, kā arī informēt par šo pasākumu savus kolēģus.

Latvijas Ekonomistu asociācija veicina jauno pētnieku (bakalaura un maģistra līmeņa studentu) piedalīšanos konferencē tiek aicināti piedalīties jaunie pētnieki, piešķirot prēmijas labākajiem jaunajiem pētniekiem.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu.

Pieteikšanās konferencei ir līdz 2015. gada 8. aprīlim. Lūdzam atsūtīt savas uzstāšanās tēzes Word formātā līdz 400 vārdiem uz e-pasta adresi Dainis.Zelmenis@rsu.lv .

tikšanās 10.aprīlī

LEA valde ir nolēmusi uzsākt jaunu darba formu – strādāt t.s. interešu sekcijās, kuras pagaidām ir divas:

1) Ekonomiskās domas vēstures sekcija. (Sekcijas vadītājs prof. I. Brīvers);

2) Latvijas ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrādes sekcija. ( Sekcijas vadītājs asoc. prof. D. Zelmenis).

Šajā sakarībā Jūs tiekat aicināti uz LEA sekcijas “Latvijas ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrāde” pirmo darba sēdi š.g. 10. aprīlī 16:30 Banku augstskolas telpās.

Par Post-2015

Paldies visiem, kas iesaistījās procesā par post-2015. Patiesi ceru, ka tas ir tikai sākums nevis beigas – jo lielais darbs LV līmenī ir tikai priekšā.

Failā redzams mūsu darba rezultāts. Dokuments ir “dzīvs” – varam to regulāri atjaunot, papildināt. Jo īpaši ņemot vērā, ka šobrīd Latvijā ir projekti, kas saistīti ar post-2015 un arī Eiropas gads attīstībai (skat.failu).

Ļoti priecāsimies par jebkuru jūsu informāciju par post-2015 un ziņosim, kad atkal varam sanākt kopā, lai uzturētu sadarbību dzīvu!

LAPAS-post2015_LV_v2 (pdf, 491 KB)

LEA konference 2015. gada 8. maijā

Gadskārtējā starptautiskā LEA konference notiks 2015. gada 8. maijā Rīgas Stradiņa universitātē

Atbildīgais un kontaktpersona: Dainis Zelmenis