Inovatīvi risinājumi augstskolu programmas uzņēmējdarbības apmācības procesu attīstības veicināšanai

[12.05. papildināts ar konferences programmu]

RPIVA Uzņēmējdarbības katedra un Latvijas Ekonomistu asociācija, šā gada 16.
maijā plkst. 11.00
, rīko konferenci “INOVATĪVI RISINĀJUMI AUGSTSKOLU
PROGRAMMAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS APMĀCĪBAS PROCESU ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI”.

Darba kārtībā sekojoši jautājumi:
1. Problēmas uzņēmējdarbības speciālistu sagatavošanā;
2. Inovatīvi studiju kursi vai inovatīvas apmacību metodes;
3. Problēmas, grūtības inovāciju ieviešanā;
4. Izglītības politika, prakse un pētnieciskā darbība;
5. Mūsdienu zinātne un izglītība: jaunas realitātes un zinātniski lēmumi;
6. Aktuāli zinatniskie pētījumi: ekonomika, vadība, grāmatvediba.

Plašāka informācija pielikumā.

Konferences programma

LEA konferences materiāli

2014. gada 4. aprīlī Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļu un Biznesa augstskolu „Turība” rīkoja Kārļa Baloža 150 gadu jubilejai veltīto konferenci “Ekonomikas zinātnes loma sociālās vides veidošanā un uzņēmējdarbībā”. Šeit pieejamas dalībnieku prezentācijas:

I. Bruksle “Cena kā ekonomiska kategorija“, (pdf, 230 KB)

I. Dovladbekova “Vai Latvijā ir beigusies ekonomiskā krīze? Latvijas iedzīvotāju viedokļa analīze.”, (pdf, 578 KB)

S. Gusta “Traģēdija Zolitūdē – Ekonomikas mācību stunda mūsdienu sabiedrībai“, (pdf, 1,11 MB)

A. Līviņa “Vai vasaras skolas organizēšana sniedz labumu augstskolai, reģionam“, (pdf, 160 KB)

I. Prūsis “Sociālisms – cilvēces nākotnes perspektīva“, (pdf, 143 KB)

A. Šarova “Gaujas NP klastera tūrisma uzņēmumu inovācijas izvērtējums, SKI Vidzeme piemērs“, (pdf, 11,9 MB)

J. Sliece “Esošās ekonomikas paradigmas pamatproblēmas un to saistība ar morāli un ilgtspējīgas attīstības jēdzienu“, (pdf, 421 KB)

M. Šneps-Šnepe “Uz 20. gadsimtu atskatoties: no Kārļa Baloža līdz Lindonam Larušam“, (pdf, 309 KB)

V. Zariņa “Uzņēmējdarbības vide Latvijā un sievietes loma tajā“, (pdf, 260 KB)

D. Zelmenis “Latvijas valsts ekonomiskā politika Zolitūdes traģēdijas kontekstā“, (pdf, 125 KB)

R. Zvirgzdiņa “Valsts tautsaimniecības izaugsme – piensaimniecību darbības intensifikācijas sociāli ekonomiskais, politiskais un ekoloģiskais ietvars“, (pdf, 502 KB)

“Ekonomikas zinātnes loma sociālās vides veidošanā un uzņēmējdarbībā”

[papildināts 2. martā]

Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļu un Biznesa augstskolu „Turība” rīko Kārļa Baloža 150 gadu jubilejai veltīto konferenci

Ekonomikas zinātnes loma sociālās vides veidošanā un uzņēmējdarbībā”

Konfrence notiks Rīgā, 2014. gada 4. aprīlī.

Tiekat aicināti piedalīties šajā konferencē, kā arī informēt par šo pasākumu savus kolēģus.

Latvijas Ekonomistu asociācija veicina jauno pētnieku (bakalaura un maģistra līmeņa studentu) piedalīšanos konferencē, tiek aicināti piedalīties jaunie pētnieki, piešķirot prēmijas labākajiem jaunajiem pētniekiem.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu.

Pieteikšanās konferencei ir līdz 2014. gada 10. martam. Lūdzam atsūtīt savas uzstāšanās tēzes Word formātā līdz 400 vārdiem.

Informācija par konferenci tuvākajā laikā būs pieejama asociācijas mājas lapā: http://leaekonomisti.lv .

Līdz tam laikam saziņai par konferenci Jūs varat lietot e-pasta adresi: abrivere@td.lv

Konference-2014

Conference-2014

Ekonomikas zinātnes loma sociālās vides veidošanā un uzņēmējdarbībā”

Māksla un ekonomika 8.-10.novembrī

Labdien!

Vēlamies informēt par Latvijas Jaunā teātra institūta rīkoto Ideju festivālu “Māksla un ekonomika”, kas no 8. līdz 10. novembrim notiks Dirty Deal Teatro, kim? Laikmetīgās mākslas centrā, LKA Zirgu pastā un Kaņepes Kultūras centrā. Tas ir neparasts notikums, kas pulcēs vienkopus dažādu valstu māksliniekus un ekonomistus, lai kopīgi attīstītu idejas, kāda varētu būt ekonomika, ja mēs vairāk rēķinātos ar savu un planētas nākotni.

Uz festivālu ieradīsies britu Jaunās ekonomikas fonda (nef, www.neweconomics.org) ekonomists Džeimss Mīdvejs (James Meadway), kurš ir daudzu kritisku publikāciju autors un viens no līdzutoriem 2012. gadā iznākušajai grāmatai “Eirozonas krīze”. Viņš sniegs divas publiskas lekcijas, uz kurām aicināti visi interesenti:

8. novembrī plkst. 9:30 Stokholmas Ekonomikas augstskolā sadarbībā ar Sociālās uzņēmējdarbības forumu lekcija “Atveseļošanās vai atgriešanās” – par alternatīvām taupības ekonomikai un neizmantotajām iespējām;

9. novembrī plkst. 11:00 Dirty Deal Teatro lekcija “Lielās pārmaiņas ekonomikā” – par radikālu pārmaiņu nepieciešamību ekonomiskajā domāšanā. Šai lekcijai sekos diskusija ar ekonomistiem Jāni Bērziņu un Eināru Cilinski par to, vai un kā alternatīvas ekonomikas idejas iespējams attiecināt uz Latvijas situāciju. Vairāk informācijas: http://www.theatre.lv/index.php?parent=1393

10. novembrī plkst. 12:00 Dirty Deal Teatro uz sarunu “Individuālās pārmaiņu stratēģijas” par to, kādas izveidojušās attiecības ar naudu un biznesu un kādas pārdomas raisījuši ekonomisko tēmu pētījumi, gatavojot izrādes, aicina festivāla mākslinieki.

Džeimsa Mīdveja lekcija un abas diskusijas 9. un 10. novembrī būs iespējams vērot arī interneta tiešraidē sabiedriskās politikas portālā Politika.lv.

Aicinām arī apmeklēt Ideju festivāla izrādes, dokumentālās filmas un Politisko karaoki!

Informācija par festivāla programmu: www.theatre.lv.

Papildinformācija: Zane Kreicberga, zane@theatre.lv, 29489478

Latvijas attīstības plāni – romantiski

Rīga TV24 studijā akadēmiķe Raita Karnīte.

Vašingtonas universitātes Baltistikas bibliotēkas krājumu papildināšana

Pateicamies visiem, kas atsaucās LZA prezidenta Ojāra Spārīša aicinājumam, ziedot grāmatas ASV Vašingtonas štata Vašingtonas Universitātei, kas ir vienīgā vieta ASV, kur visaugstākajā līmenī tiek īstenota Baltistikas mācību programma, kuru ir klausījušies vairāk nekā 1000 studentu.

Grāmatas, publikācijas un rakstu krājumi nākuši no visiem novadiem, īpašs paldies par organizāciju mūsu biedriem: Intai Kulbergai, Ievai Brukslei, Jeļenai Sulojevai,  Sandrai Gustai, BA Turība, Banku augstskolai un pārējiem, kas atsaucās un atbalstīja!

Notikumi maijā

Piektdien, 10. maijā LEA Valdes sēdē tika apkopoti Valdes vēlēšanu rezultāti. Tika saņemti 24 biļeteni, no kuriem par derīgiem tika atzīti 22 biļeteni. Ar balsu vairākumu Valdē ir ievēlēti Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers, Ieva Bruksle, Sandra Gusta, Andrejs Jakobsons, Irēna Krustozoliņa un Kristaps Lešinskis.

Banku augstskolas studentam Andrim Valdemāram par uzstāšanos LEA konferencē ir piešķirta 50 latu prēmija (jauno pētnieku sekcijas labākajiem darbiem ir paredzētas prēmijas).

24. maijā pulksten 17.00 Banku augstskolā 205. telpā notiks publiska diskusija par tēmu “Lokālie vērtībnieki (lokālās valūtas)”. Ar priekšlasījumu uzstāsies banku ekonomikas profesors Kārlis Āboliņš no Luksemburgas. Tam sekos diskusija. Šī tēma, par kuru Latvijā tikpat kā netiek runāts, pasaulē kļūst aizvien populārāka, un var tikt uzskatīta kā viens no alternatīvajiem risinājumiem pasaules finanšu sistēmas problēmām. Paredzētais pasākuma laiks – līdz 19.00.

27. maijā pulksten 18.00 Banku augstskolā konferenču zālē notiks filmas “Laimes ekonomika” (Economics of Happiness) noskatīšanās. Filma ir angļu valodā – tajā tiek spriests par alternatīviem pasaules ekonomikas attīstības ceļiem. Pēc tam – no 19.30 lidz 21.00 notiks diskusija – viedokļu cīņa starp uzņēmēju ekonomistu Vilni Zakrevski un Banku augstskolas profesoru ekonomistu Ivaru Brīveru. Diskusijā apspriežamie jautājumi – kā izprast ekonomikas mērķi? Vai var būt attīstība bez izaugsmes un izaugsme bez attīstības? Globalizācija un lokalizācija – kas rada labvēlīgākus apstākļus labklājībai? Stingrā stāvokļa (steady-state) ekonomika – vai tāda ir iespējama? Pēc tam diskusijā varēs iesaistīties visi interesenti.

LEA 4. konferences materiāli

2013. gada 24. aprīļa 4. ikgadējās LEA konferences “Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija” dalībnieku prezentācijas:

I. Bruksle “Cenu veidošana novitātes mainīgajā globālajā vidē“, (pdf, 283 KB)

N. Cudečka-Puriņa “Economic assessment of household waste collection transportation risks“, (pdf, 424 KB)

I. Dubra “Baltijas valstu inovāciju sektors un to ietekmējošie faktori“, (pdf, 215 KB)

A. Plotkāns “Latvija un ‘’zaļā ekonomika’’”, (pdf, 78 KB)

A. Valdemars “Ekoloģisku transporta līdzekļu iegādes veicināšanas programmas ietekme uz Latvijas ekonomiku un vidi“, (ppsx, 1,1 MB)

G. Vilnīte “Kūrorta ietekme uz ekonomiku. Ķemeru piemērs“, (pdf, 3,2 MB)

G. Turlajs “Global business competitiveness and information technologies

C. Sanne “Stepping down an upward escalator

I. Brīvers “Local Economies – Small is Beautiful, Effective (and efficient) and Sustainable“, (pdf, 453 KB)

S. Babauska “The Role of Intangible Assets in Private Health Care Companies“, (pdf, 235 KB)

Konferences programma

Latvijas ekonomistu asociācijas gadkārtējās konferences programma latviešu un angļu valodā:

Latvijas Ekonomistu asociācijas konference 2013 .doc, 376KB

Latvijas Ekonomistu asociācijas konference 2013-eng .doc, 377KB

Pateicamies par atbalstu konferencei Banku augstskolai,  Zviedrijas vēstniecībai un Latvijas jaunā teātra institūtam.

LEA 4. konference “Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija” 2013. gada 24. aprīlī.

Latvijas Ekonomistu asociācijas

logo

4. ikgadējā konference

Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija”

Rīga, 2013. gada 24. aprīlis

Dārgie draugi un kolēģi!

Latvijas Ekonomistu asociācijas vārdā nosūtu Jums sākotnējo informāciju par asociācijas ikgadējo starptautisko konferenci, kas notiks Rīgā, 2013. gada 24. aprīlī.

Konferencē tiks izveidota Jauno pētnieku sekcija. Labākie jaunie pētnieki tiks prēmēti.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu.

Pieteikšanās konferencei ir līdz 2013. gada 10. aprīlim. Lūdzam atsūtīt savas uzstāšanās tēzes Word formātā līdz 400 vārdiem.

Informācija par konferenci tuvākajā laikā būs pieejama asociācijas mājas lapā: http://leaekonomisti.lv .

Līdz tam laikam saziņai par konferenci Jūs varat lietot e-pasta adresi: abrivere@td.lv

Visu labu vēlot: Ivars Brīvers, asociācijas Valdes priekšsēdētājs