Latvijas attīstības plāni – romantiski

Rīga TV24 studijā akadēmiķe Raita Karnīte.

Vašingtonas universitātes Baltistikas bibliotēkas krājumu papildināšana

Pateicamies visiem, kas atsaucās LZA prezidenta Ojāra Spārīša aicinājumam, ziedot grāmatas ASV Vašingtonas štata Vašingtonas Universitātei, kas ir vienīgā vieta ASV, kur visaugstākajā līmenī tiek īstenota Baltistikas mācību programma, kuru ir klausījušies vairāk nekā 1000 studentu.

Grāmatas, publikācijas un rakstu krājumi nākuši no visiem novadiem, īpašs paldies par organizāciju mūsu biedriem: Intai Kulbergai, Ievai Brukslei, Jeļenai Sulojevai,  Sandrai Gustai, BA Turība, Banku augstskolai un pārējiem, kas atsaucās un atbalstīja!

Notikumi maijā

Piektdien, 10. maijā LEA Valdes sēdē tika apkopoti Valdes vēlēšanu rezultāti. Tika saņemti 24 biļeteni, no kuriem par derīgiem tika atzīti 22 biļeteni. Ar balsu vairākumu Valdē ir ievēlēti Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers, Ieva Bruksle, Sandra Gusta, Andrejs Jakobsons, Irēna Krustozoliņa un Kristaps Lešinskis.

Banku augstskolas studentam Andrim Valdemāram par uzstāšanos LEA konferencē ir piešķirta 50 latu prēmija (jauno pētnieku sekcijas labākajiem darbiem ir paredzētas prēmijas).

24. maijā pulksten 17.00 Banku augstskolā 205. telpā notiks publiska diskusija par tēmu “Lokālie vērtībnieki (lokālās valūtas)”. Ar priekšlasījumu uzstāsies banku ekonomikas profesors Kārlis Āboliņš no Luksemburgas. Tam sekos diskusija. Šī tēma, par kuru Latvijā tikpat kā netiek runāts, pasaulē kļūst aizvien populārāka, un var tikt uzskatīta kā viens no alternatīvajiem risinājumiem pasaules finanšu sistēmas problēmām. Paredzētais pasākuma laiks – līdz 19.00.

27. maijā pulksten 18.00 Banku augstskolā konferenču zālē notiks filmas “Laimes ekonomika” (Economics of Happiness) noskatīšanās. Filma ir angļu valodā – tajā tiek spriests par alternatīviem pasaules ekonomikas attīstības ceļiem. Pēc tam – no 19.30 lidz 21.00 notiks diskusija – viedokļu cīņa starp uzņēmēju ekonomistu Vilni Zakrevski un Banku augstskolas profesoru ekonomistu Ivaru Brīveru. Diskusijā apspriežamie jautājumi – kā izprast ekonomikas mērķi? Vai var būt attīstība bez izaugsmes un izaugsme bez attīstības? Globalizācija un lokalizācija – kas rada labvēlīgākus apstākļus labklājībai? Stingrā stāvokļa (steady-state) ekonomika – vai tāda ir iespējama? Pēc tam diskusijā varēs iesaistīties visi interesenti.

LEA 4. konferences materiāli

2013. gada 24. aprīļa 4. ikgadējās LEA konferences “Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija” dalībnieku prezentācijas:

I. Bruksle “Cenu veidošana novitātes mainīgajā globālajā vidē“, (pdf, 283 KB)

N. Cudečka-Puriņa “Economic assessment of household waste collection transportation risks“, (pdf, 424 KB)

I. Dubra “Baltijas valstu inovāciju sektors un to ietekmējošie faktori“, (pdf, 215 KB)

A. Plotkāns “Latvija un ‘’zaļā ekonomika’’”, (pdf, 78 KB)

A. Valdemars “Ekoloģisku transporta līdzekļu iegādes veicināšanas programmas ietekme uz Latvijas ekonomiku un vidi“, (ppsx, 1,1 MB)

G. Vilnīte “Kūrorta ietekme uz ekonomiku. Ķemeru piemērs“, (pdf, 3,2 MB)

G. Turlajs “Global business competitiveness and information technologies

C. Sanne “Stepping down an upward escalator

I. Brīvers “Local Economies – Small is Beautiful, Effective (and efficient) and Sustainable“, (pdf, 453 KB)

S. Babauska “The Role of Intangible Assets in Private Health Care Companies“, (pdf, 235 KB)

Konferences programma

Latvijas ekonomistu asociācijas gadkārtējās konferences programma latviešu un angļu valodā:

Latvijas Ekonomistu asociācijas konference 2013 .doc, 376KB

Latvijas Ekonomistu asociācijas konference 2013-eng .doc, 377KB

Pateicamies par atbalstu konferencei Banku augstskolai,  Zviedrijas vēstniecībai un Latvijas jaunā teātra institūtam.

LEA 4. konference “Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija” 2013. gada 24. aprīlī.

Latvijas Ekonomistu asociācijas

logo

4. ikgadējā konference

Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija”

Rīga, 2013. gada 24. aprīlis

Dārgie draugi un kolēģi!

Latvijas Ekonomistu asociācijas vārdā nosūtu Jums sākotnējo informāciju par asociācijas ikgadējo starptautisko konferenci, kas notiks Rīgā, 2013. gada 24. aprīlī.

Konferencē tiks izveidota Jauno pētnieku sekcija. Labākie jaunie pētnieki tiks prēmēti.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu.

Pieteikšanās konferencei ir līdz 2013. gada 10. aprīlim. Lūdzam atsūtīt savas uzstāšanās tēzes Word formātā līdz 400 vārdiem.

Informācija par konferenci tuvākajā laikā būs pieejama asociācijas mājas lapā: http://leaekonomisti.lv .

Līdz tam laikam saziņai par konferenci Jūs varat lietot e-pasta adresi: abrivere@td.lv

Visu labu vēlot: Ivars Brīvers, asociācijas Valdes priekšsēdētājs

LEA 4. konference “Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija” 2013. gada 24. aprīlī.

logo4. asociācijas ikgadējā starptautiskā konference “Ceļš uz labklājību – ekonomikas globalizācija un ekonomikas lokalizācija” notiks Rīgā, 2013. gada 24. aprīlī.

Konferencē tiks izveidota Jauno pētnieku sekcija. Labākie jaunie pētnieki tiks prēmēti.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu.

Pieteikšanās konferencei ir līdz 2013. gada 20. martam. Lūdzam atsūtīt savas uzstāšanās tēzes Word formātā līdz 400 vārdiem.

Sākotnējā informācija: latviešu valodā un angļu valodā.

Izaugsme vai attīstība? Kas mums vajadzīgs?


25. novembrī Latvijas avīzē raksts “Izaugsme vai attīstība? Kas mums vajadzīgs?”

Lekcija-diskusija 10. novembrī [papildināts ar ierakstu]

Sestdien, 10. novembrī pulksten 10.40 Banku augstskolā K.Valdemāra ielā 141, 204. auditorijā notiks publiska lekcija – diskusija, kuras ierosme nāk no izdevniecības „Zvaigzne” 2010. gadā izdotās angļu autoru R.Vilkinsona un K.Pikitas grāmatā „Līmeņrādis” iztirzātajām problēmām – ekonomikas izaugsmes saistību ar sociālo un cita veida nevienlīdzību, un ļaunumu, ko tas nodara sabiedrībai.

Lekcijas daļā ar saviem skatījumiem uz minētajām problēmām uzstāsies ekonomists Jānis Ošlejs, kinorežisore Vija Beinerte un ekonomists Ivars Brīvers. Tam sekojošā diskusijā paredzēts skart arī tādus jautājumus, kā nevienlīdzības samazināšanas ceļi, stingrā stāvokļa (steady-state) ekonomika kā nākotnes ekonomikas modelis, globalizācija un lokalizācija.

Pasākuma orientējošais beigu laiks – 12.10.

Pielikumā H. Daly raksts, kas varētu raisīt interesi šīs diskusijas kontekstā.

Lekcijas audioieraksts

Lekcija – diskusija „Kārlis Balodis – izcilais latviešu ekonomists”

Jāņa Čakstes demokrātijas un ilgtspējīgās attīstības biedrība sadarbībā ar Latvijas Ekonomistu asociāciju rīko
publisku lekciju – diskusiju

Kārlis Balodis – izcilais latviešu ekonomists”.


Diskusija notiks 13. novembrī pulksten 17.30 (ierašanās no 17.00)

Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19,

„Open” auditorijā pirmajā stāvā pa kreisi no centrālās ieejas.

Pasākumu ar stāstījumiem par K.Balodi ievadīs vairāku grāmatu par K.Balodi autors, Ventspils Augstskolas vadošais pētnieks, Dr.hab.sc.ing. Manfreds Šneps-Šnepe, un Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs, Banku augstskolas profesors un Ventspils Augstskolas asociētais profesors, Dr.oec. Ivars Brīvers.

Lai gan ir pagājuši vairāk kā astoņdesmit gadi kopš Kārļa Baloža nāves, daudz kas no viņa rakstītā ir pārsteidzoši aktuāls arī šodienas Latvijā. Tāpēc pasākuma otrās daļas diskusija skars ne tik daudz pagātni, kā tagadni un nākotni. Pasākumā tiek aicināti piedalīties visi Latvijas patrioti, kas interesējas par ekonomiku, un kam rūp Latvijas un latviešu tautas nākotne.

Diskusijas orientējošs beigu laiks – 19.00.