2016.gada LEA biedru saraksts

2016.gada LEA biedru saraksts

LEA biedri-2016a

LEA biedri 2016_oktobris

LEA biedri-2016a

Latvijas Ekonomistu asociācija

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 161 , LV-1013

lea@leaekonomisti.lv

LEA ir atverts konts Swedbankā
Konta numurs: LV77 HABA 0551 0350 853 74
Latvijas Ekonomistu asociācijas reg. nr.40008136577
.
.
.
Par informācijas ievietošanu leaekonomisti.lv (kopš 2015.gada marta) atbild Tamāra Grizāne, saziņai izmantot e-pasta adresi: tamara.grizane@inbox.lv

LEA biedru adreses

2015.gada 10.janvārī apstiprināta jaunā valde turpmākajam periodam:

Valdes priekšsēdētājs Dr.Uģis Zālītis

Valdes priekšsēdētāja vietnieks Dr. Ivars Brīvers

Valdes locekļi:

Ieva Bruksle

Sandra Gusta

Tamāra Grizāne

Kristaps Lešinskis

Dainis Zelmenis

APSVEICAM!

UZZIŅAI: 5. decembra LEA pilnsapulcē kvoruma trūkuma dēļ Valdes vēlēšanas netika sarīkotas. Tika nolemts tās sarīkot, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, aizpildot biļetenus un nosūtot tos pa e-pastu. Atbilstoši Statūtiem, Valdē ir jābūt septiņiem locekļiem. Uz Valdi bija pieteikušies septiņi kandidāti

Valdes priekšsēdētājs līdz 2015.g.10.janvārim

Ivars Brīvers, Dr.

Valde no 22.04.2012. – 24.04.2013.:

Ivars Brīvers, valdes priekšsēdētājs, 29463651, abrivere [pie] td.lv
Sandra Gusta, Dr., sekretāre, 29586012, sandra.gusta[pie] llu.lv
Ieva Bruksle, preses sekretāre, atbildīga par ārējiem sakariem, 29404321, ieva.bruksle [pie] gmail.com
Kristaps Lešinskis, atbildīgais par darbu ar jaunajiem biedriem, 29722195, kristaps.lesinskis [pie] ba.lv
Irēna Krustozoliņa, finanšu pārzine, 26316197, irena.krustozolina [pie] inbox.lv
Gints Turlajs, atbildīgais par sadarbību ar citām organizācijām, 29409509, gints.turlajs [pie] gmail.com
Andrejs Jakobsons, atbildīgais par starptautisko sadarbību, 29579180, andrejs [pie] biceps.org

Pārējie dibinātāji

Dzintra Atstāja, Dr.         29412245 dzintra.atstaja [pie] gmail.com         (valdē 2010-2012 un 2013-2014)
Margarita Dunska, Dr.    29488003 margarita.dunska [pie] lu.lv            (valdē 2009-2012)
Irīna Čurkina                   26895752, darbā- 67222830 irinac [pie] lza.lv  (valdē 2009/2010)
Sarmīte Jēgere, Dr.          29159054 sarmite_jegere [pie] inbox.lv
Raita Karnīte, Dr.            29411607 raita [pie] epc.lv
[Jānis Liepiņš, Dr.]
Edgars Voļskis, Dr.         29234522, darbā- 67038000 edgars.volskis [pie] inbox.lv    (valdē 2009/2010)

Pārējie biedri

Aina Dobele, Dr.                  aina.dobele [pie] llu.lv
Aleksandrs Fedotovs, Dr.  alexandrfedotov [pie] yahoo.co.uk
Kristīne Gorbunova        kristine.gorbunova [pie] rtu.lv
Aija Graudiņa, Dr.           aija.graudina [pie] ba.lv
Uģis Zālītis, Dr.                ugis.zalitis [pie] ba.lv
Inta Kulberga, Dr.            inta.kulberga [pie] rpiva.lv
Anna Ābeltiņa, Dr.           annaa [pie] btv.lv
Rosita Zvirgzdiņa, Dr.     rosita [pie] turiba.lv
Jolanta Brilte                     jolanta [pie] turba.lv
Iveta Liniņa                        iveta.linina [pie] turiba.lv
Jānis Ieviņš, Dr.               janis.ievins [pie] rtu.lv
Dainis Zelmenis, Dr.       Dainis-Zelmenis [pie] rsu.lv
Inga Šīna, Dr.                    inga.shina [pie] gmail.com
Tereza Korsaka                 tereza.korsaka [pie] ba.lv
Vita Zariņa, Dr.                vitaz [pie] turiba.lv
Jeļena Sulojeva, Dr.        jelena.rtu [pie] inbox.lv
Agita Līviņa, Dr.              agita.livina [pie] va.lv
Aigars Plotkāns                aigars.plotkans [pie] va.lv
Ģirts Atslēga                      girts_atslega [pie] inbox.lv
Astra Emsiņa, Dr.            astra.auzina [pie] inbox.lv
Inna Dovladbekova, Dr. inna.dovladbekova [pie] rsu.lv
Iluta Berzina, Dr.          iluta.berzina [pie] va.lv,
Ģirts Lapiņš                   girts.lapins [pie] gmail.com,
Kārlis Litaunieks          litaunieks.karlis [pie] gmail.com.
Inese Mavļutova, Dr.   inese.mavlutova [pie] ba.lv
Tamāra Grizāne, Dr.   tamara.grizane [pie] inbox.lv
Raja Kočanova, Dr.     kocanova[pie] inbox.lv

P.S. [pie] nomaināms ar @ simbolu.