“Par inovācijām, augstu pievienoto vērtību, zemeņu torti un franču vīnu”

Ivars Brīvers, Latvijas Avīze

Konferences materiāli

Turpinājumā būs 2011. gada 4. un 5. marta konferences dalībnieku prezentācijas.

LEA “Society, Environment and Sustainability of Business” (ppt, 124.5 KB)

Ieva Nartiša “Stratēģiski veidota partnerība” (pdf, 613.2 KB)

Inga Šīna “Rietumu bankas labdarības fonds” (ppt, 581.0 KB)

Dzintra Atstāja “Vides un ilgtspējīgas attīstības izglītība Latvijā” (pdf, 1.0 MB)

Kristina Jociute “Global Human Green Being: should be taken conscious action” (abstract, pdf, 36.8 KB)

Global Human Green Being: should be taken conscious action!” (presentation, pdf, 1.3 MB)

Jānis Brizga “Sustainable consumption – main driving forces and instruments” (pdf, 843.1 KB)

Andrejs Jakobsons “2008-2010 in Latvia: some macroeconomic issues revisited” (ppt, 245.0 KB)

Sandra Gusta un Valērijs Skribāns “Būvniecība kā vides ilgtspējīgas attīstības un saglabāšanas nosacījums” (pdf, 834.7 KB)

Raita Karnīte “Society, Environment and Sustainability of Business” (ppt, 503.5 KB)

Ilona Dubra “OECD innovation strategy content analysis and implementation opportunities” (ppt, 603.5 KB)

Harald Hagemann “Capitalist Development, Innovations, Business Cycles and Unemployment: Joseph Alois Schumpeter and Emil Hans Lederer” (ppt, 693.0 KB)

Ivars Brīvers “Is there a universal Management science and universal Economics in the World?” (ppt, 1.1 MB)

Ieva Bruksle “Izaugsme un cenu mainības īpatnības Latvijā” (ppt, 977.5 KB)

Margarita Dunska “Finanšu un ekonomisko krīžu mijiedarbība” (ppt, 1.4 MB)

Inese Dāvidsone “Kas regulē sabiedrības attīstības tempu – nauda vai labklājība?” (pps, 70.0 KB)

The economies of the Baltic Sea Region in relation to Green economics, with particular focus on Latvia: environmental sustainability & well-being

Paper The economies of the Baltic Sea Region in relation to Green economics, with particular focus on Latvia: environmental sustainability & well-beingas published by INDERSCIENCE PUBLISHERS.Inderscience journals at www.inderscience.com

Please note that the Inderscience Publication Catalogue is available to view
and download at : www.inderscience.com/CATALOGUE

4. februāra diskusijas materiāli

Kristapa Lešinska prezentācija “Notikumi pēc II Pasaules kara: jaunas pieejas starptautiskās tirdzniecības principu meklējumos”

LEAdiskusija-040211

Ivara Brīvera prezentācija “Klasiskās un modernās tirdzniecības teorijas mūsdienu ekonomiski integrētajā pasaulē”

LEA-04-02-2011

Pēc diskusijas “Inovācijas un nākotne” 8. decembrī.

Annas Ābeltiņas prezentācija ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA UN INOVĀCIJA

5. marta konferences prezentācijas

Šeit ir 9 prezentācijas no 5. marta Konferences kā arī tās visas pieejamas saarhivētas. (more…)

Speech by M. Nicolas Sarkozy

SPEECH BY M. NICOLAS SARKOZY

PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC

40th World Economic Forum

Davos – Wednesday, January 27, 2010

(more…)

Selection of Quotes from Small Is Beautiful

Selection of Quotes from Small Is Beautiful

Ernest Friedrich Schumacher (more…)

Principles of Political Economy

From Principles of Political Economy (1848)

by John Stuart Mill

(more…)

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes,

Economic Possibilities for our Grandchildren

(1930)*

(more…)