Latvijas Ekonomistu asociācijas sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Liepājas Universitāti rīkota konference

Jaunais ekonomikas modelis – pietiekamība, aprites ekonomika un institūcijas”

Konference notiks 2020. gada 17. aprīlī

Valstī koronavīrusa COVID – 19 ietekmē ieviestās sociālās distancēšanās mēru  dēļ, konferences norise tiek atcelta!

Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās Akadēmijas laukumā 1.

Dalība konferencē ir bez maksas. Konference notiks latviešu valodā.

Uzrunā Latvijas tautai Vecgada vakarā Latvijas prezidents Egils Levits teica šādus vārdus: “Jauns ekonomikas modelis, kas celtu godā pietiekamību kā vērtību, nevis nežēlīgu dzīšanos pēc pārtēriņa. Tas nozīmē jaunu uzvedību patēriņā, citu attieksmi sociālā laukā, jaunus ikdienas paradumus gan katram no mums personīgi, gan valstīm un citiem globālajiem spēlētājiem. To pieprasa solidaritāte ar veselo saprātu, ar mūsu veselību, ar paaudzēm, kas nāks pēc mums, un ar visu dzīvo dabu.”

Ir acīmredzami, ka prezidenta pieminētā jaunā uzvedība gan cilvēkiem, gan valstīm, ir
kļuvusi par neizbēgamu nepieciešamību, lai kāda būtu mūsu individuālā attieksme pret to. Ik nedēļu pasaules notikumi liecina, ka šādas izmaiņas ir neizbēgamas.

Konferencē ir paredzēts diskutēt par jauno, uz patiesām vērtībām un pietiekamību balstīto ekonomikas modeli, kurš kā nepieciešamu, bet ne pietiekamu sastāvdaļu ietver sevī aprites ekonomiku un institūcijas – sabiedriski pieņemamu uzvedības veidu, kas ierobežo indivīda darbību.

Aicinām piedalīties šajā konferencē.

Lūdzam informēt par šo konferenci arī Jūsu kolēģus.

Konferences programma un precīza informācija par konferences vietu un laiku tiks paziņota aprīļa sākumā. Vairāk informācijas: e-pasts [email protected]

Foruma organizācijas komitejas vārdā:

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja
– Raita Karnīte, Dr.oec. LZA īstenā locekle,
Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs
– Ivars Brīvers, Dr.oec.,
Liepājas Universitātes Aprites ekonomikas centra vadītāja
– Lilita Ābele