LEA valde ir nolēmusi uzsākt jaunu darba formu – strādāt t.s. interešu sekcijās, kuras pagaidām ir divas:

1) Ekonomiskās domas vēstures sekcija. (Sekcijas vadītājs prof. I. Brīvers);

2) Latvijas ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrādes sekcija. ( Sekcijas vadītājs asoc. prof. D. Zelmenis).

Šajā sakarībā Jūs tiekat aicināti uz LEA sekcijas “Latvijas ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrāde” pirmo darba sēdi š.g. 10. aprīlī 16:30 Banku augstskolas telpās.