Godātie Latvijas Ekonomistu asociācijas biedri un citi interesenti!

Trešdien, 27. aprīlī, plkst.18.00

Banku augstskolā notiks lekcija-diskusija

Vācijas pieredze

(Volksbanken, Raifessenbanken)

(lektors Ķelnes Universitātes profesors Kārlis Āboliņš)

Lekcijā tiek aicināti piedalīties visi interesenti