Latvijas Ekonomistu asociācija sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļu un Polijas Ekonomistu asociācijas Ščecinas nodaļu rīko 7. ikgadējo starptautisko konferenci Ekonomikas teorijas loma tautsaimniecībā, vadībzinībās, finansēs un uzņēmējdarbībā

Konferences norises laiks: 2016. gada 23. septembris
Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās Rīgā, Akadēmijas laukumā 1
Konferences darba valodas: angļu un latviešu
Dalība konferencē ir bez maksas!

Aicinām visus interesentus piedalīties šajā konferencē, kurā tiks spriests par Latvijā un citur pasaulē valdošo attieksmi pret ekonomikas teoriju, tai skaitā izglītības jomā. Konferencē ir paredzēts par to plaši diskutēt, piedaloties arī kolēģiem no citām valstīm.

Pieteikšanās konferencei atvērta līdz 2016. gada 3. septembrim. Konferencei  iespējamspieteikties, rakstot  uz e-pasta adresi [email protected] ar pievienotu pielikumu – plānotās uzstāšanās tēzes Word formātā (.docx) līdz 400 vārdiem.

Pasākuma relīze pieejama šeit.

Lūdzam informēt par šo konferenci arī Jūsu kolēģus un citus interesentus!

Konferences organizācijas komitejas vārdā:

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja
– Raita Karnīte, Dr.oec. LZA īstenais loceklis

Polijas Ekonomistu asociācijas Ščecinas nodaļas viceprezidente
– Magdalena Ziolo, Dr.oec., profesore

Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs
– Ivars Brīvers, Dr.oec., profesors