LEA ikgadēja konference

2015.gada 8.majis

Prezentācijas

Aigars Plotkāns. Radošā ekonomika Latvijā.

Andrejs Jēkabsons.  Latvijas Banku nozare 2004.-2013.g.

Julija Melnikova. Jelena Zaščerinska.  Integration of Enterpreneurship into Education Sciences in the Baltic States.

Ieva Bruksle. Cenu veidošanas procesu vadība mūsdienu mainīgajā biznesa vidē..

Tamāra Grizāne. Tūrisma uzņēmejdarbības vide īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.